Home

Stichting Kunst in Amersfoort stimuleert activiteiten op het gebied van beeldende kunst in Amersfoort.

Naast het stimuleren van samenwerkingen op het vlak van beeldende kunsten organiseren we twee projecten: Kunst Kijk Route en Vreemde Gasten.

Het project 033fotostad dat jaren onder onze vlag is georganiseerd gaat vanaf 2021 zelfstandig verder.

KiA Facebook

Kunst in Amersfoort
Postbus 2615
3800GA Amersfoort
info@kunstinamersfoort.nl

Organisatie

Het bestuur van Kunst in Amersfoort bestaat uit:

Herman Dummer | voorzitter
Peter van de Wolfshaar | penningmeester
Anton van Kolfschoten | algemeen lid
Dennis Spelt | algemeen lid