Manifest

Manifest Stichting Kunst in Amersfoort

Aan de kunstenaars en de inwoners van Amersfoort.

De Stichting Kunst in Amersfoort, stelt zich aan u voor en informeert u over zijn doelstellingen en plannen. Kunst in Amersfoort heeft voor de komende vier jaar een subsidie gekregen van de gemeente Amersfoort.  Daarmee kan een reeks projecten op het gebied van kunst gerealiseerd worden, zoals tentoonstellingen van beeldende kunst in de stad, bijeenkomsten van fotografen en filosofische discussies over de zin en beleving van kunst.

De Stichting Kunst in Amersfoort werd in 1996 opgericht met als doel de (beeldende) kunsten in Amersfoort en omgeving te stimuleren. Dat kan door financiële ondersteuning van projecten, uitwisseling van kennis en door het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen tussen kunstenaars onderling en met het publiek.

Momenteel telt de Stichting vier werkgroepen die met hun activiteiten al bredere bekendheid hebben verworven in de regio.

  1. Vreemde Gasten; een biënnale van Amersfoort waarbij regionale kunstenaars hun werk exposeren in bezienswaardige en inspirerende huizen in de binnenstad van Amersfoort.
  2. Kunstkijkroute; Kunstenaars uit de (binnen) stad stellen meerdere malen per jaar hun atelier open voor bezoekers; en/of bieden ruimte aan andere kunstenaars uit Amersfoort om te exposeren.
  3. Tertulia; Een platform in Amersfoort voor het op kunstzinnige wijze voeden van het maatschappelijk debat met thema’s die vragen om een wijdere blik. Doormiddel van Kunst Salon, Kunstcafé, filosofisch café en online lezingen.
  4. Fotografencafé; maandelijks een fotografencafé op locatie of online met een lezing van een inspirerende fotograaf. Leden presenteren hun fotoproject en er is aandacht voor lopende foto exposities.  Voor en door fotografen die kunst in de fotografie vinden.

Door gezamenlijk op te trekken wil de Stichting een podium bieden voor kunstenaars in Amersfoort. Door bundeling van krachten wil de Stichting kunstenaars helpen, onder andere in hun interne bedrijfsvoering, in hun communicatie naar buiten en bij het organiseren van exposities.

Zo wil de Stichting bereiken dat de inwoners van Amersfoort gemakkelijk toegang hebben tot kunst in de breedste zin van het woord.

Kunst in Amersfoort vindt het belangrijk dat er een centrale plek is voor beeldende kunstenaars. Zij wil een plek zijn die bruist, waar ideeën ontstaan en samenwerkingen tot stand komen.

Alle vormen van kunst en cultuur zoals muziek, dans, theater en filosofie kunnen bij Kunst in Amersfoort bijdragen tot het verspreiden van beeldende kunst en vice versa.  Zo wordt kruisbestuiving van de verschillende vormen van kunst gestimuleerd.

Kunst in Amersfoort heeft voor de periode 2021 – 2024 een subsidie gekregen van de gemeente om de genoemde projecten op het gebied van kunst te realiseren.

Door middel van een manifestatie in het voorjaar van 2021 zal Kunst in Amersfoort de doelstellingen en plannen voor 2021 - 2014 met kunstenaars, kunstliefhebbers en andere belangstellenden verder uiteenzetten.

Vanwege de situatie rond de corona pandemie zal de lancering van het manifest (grotendeels) plaats vinden via digitale media en videopresentaties.

Voor meer informatie:
info@kunstinamersfoort.nl

maart 2021