Vacature voorzitter

Vacature voorzitter Kunst in Amersfoort

Stichting Kunst in Amersfoort stimuleert activiteiten op het gebied van beeldende kunst in Amersfoort. Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 leden.
Naast het stimuleren van samenwerkingen op het vlak van beeldende kunsten organiseren werkgroepen van Kunst in Amersfoort vier projecten die door de gemeente Amersfoort in de jaren 2021-2024 gesubsidieerd worden:
Kunst Kijk Route, Vreemde Gasten, Fotografencafé, Tertulia.

Uitgangspunt

Het huidige kunstklimaat vraagt om een stevige stichting om de kunst in Amersfoort te borgen. De plek van voorzitter bij Kunst in Amersfoort is vacant.

Onze visie/droom

Onze visie/droom is een stichting Kunst in Amersfoort met een krachtige organisatie en met een levendig bestuur onder leiding van een bevlogen voorzitter.
Kunst in Amersfoort moet een centrale plek zijn voor kunstenaars. Een plek die zich hard maakt voor een betere positie van de Amersfoortse kunstenaars en hun werk. Zij wil een plek zijn die bruist, waar ideeën ontstaan en samenwerkingen tot stand komen en waar de kunst aan de bevolking van Amersfoort gepresenteerd wordt. Daarbij worden de projecten daadwerkelijk uitgevoerd door de 4 werkgroepen van de stichting die, alle met hun eigen focus, in onderlinge samenwerking projecten opzetten en realiseren.

Wat we zoeken

We zoeken een verbindende en vernieuwende voorzitter die het gezicht wordt van Kunst in Amersfoort en de uitdaging aangaat om de stichting toekomstbestendig te maken.

PROFIEL

De nieuwe voorzitter heeft aandacht voor en affiniteit met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Is in staat om de voortgang van de ingeslagen weg met de toegekende 4 jaren subsidie van de gemeente als basis te begeleiden en te versterken. De toekomstige voorzitter is in staat om relevante trends en ontwikkelingen in de huidige sterk veranderende maatschappij te signaleren, deze te vertalen naar een routekaart voor de toekomst met concrete opgaven voor de stichting en de gewenste kanteling daarin te faciliteren. De voorzitter handelt hierbij steeds conform de statuten en reglementen.

PERSOONLIJKHEID EN COMPETENTIES

• U laat zich kenmerken als iemand die met een innovatieve blik en inspirerende instelling, bouwt aan een toekomstbestendige stichting waarbij het kunstklimaat stevig verankerd wordt in de Amersfoortse samenleving.
• U inspireert en faciliteert het bestuur en de werkgroepen die de activiteiten daadwerkelijk uitvoeren.
• U toont daadkracht in besluitvorming: u bent standvastig in uw redenering maar staat ook open voor argumentatie, verschillende perspectieven en nuances die anderen inbrengen.
• In denken en doen bent u consistent: u maakt dingen af en doet wat nodig is om het eindresultaat te behalen. Daarbij bent u ook in staat taken aan anderen binnen het bestuur en de werkgroepen te delegeren.
• U bent een aanjager van samenwerking van de verschillende werkgroepen binnen de stichting. U heeft oog voor groepsdynamiek en bent in staat de verschillende bloedgroepen naar waarden te schatten.
• U bent gevoelig voor trends, onderstromingen en veranderingen in het kunstklimaat. U heeft een onderzoekende houding, grijpt kansen en schuwt daarbij de samenwerking met belangrijke spelers niet.
• U heeft een netwerk in de kunstwereld van Amersfoort en daarbuiten.
• U heeft ervaring met het werven van subsidies, sponsoring en bijdragen van fondsen.
• Persoonlijke betrokkenheid en empathisch vermogen zijn u niet vreemd. U bent objectief, nuchter en makkelijk benaderbaar.

REACTIE EN PROCEDURE

Bent u de nieuwe voorzitter die Kunst in Amersfoort de komende jaren verder toekomstbestendig kan maken? Dan nodigen we u graag uit om uw brief met CV uiterlijk op 26 maart 2021 te sturen aan info@kunstinamersfoort.nl.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met de bestuursleden.

Mets Julianus 06 23724409 of
Anton van Kolfschoten 06 20410243.